Top of the page
Start od the content

Master Agricultural Engineering     SegellAcreditacioAQU_GCTAliments_en

La titulació d'Enginyer Agrònom va ser creada a Espanya en 1855 pel que té una llarga tradició i acceptació social, sent considerats aquests professionals com un element clau per a la millora de la competitivitat del conjunt d'empreses del sector agroalimentari; aquesta titulació està regulada per l'Ordre CIN/325/2009.

Es tracta d'una titulació que és reconeguda en tots els països del món amb diferents denominacions i peculiaritats però amb un perfil professional comú: un tècnic superior amb capacitat per a la gestió, el projecte i la planificació d'activitats agroalimentàries i mediambientals: producció agrícola i ramadera, transformació d'aliments, disseny d'infraestructures rurals, gestió del territori, etc., tot això en un context de sistemes agraris viables ambiental i econòmicament.

En els botons de la dreta trobareu més informació referent al màster

Logo ETSEA